Personalen på Förskolan Professorn Ålidhem
Ann Hansson

Ann Hansson

Förskollärare sedan 2003

Elina Nigéus

Elina Nigéus

Förskollärare sedan 2015 Föräldraledig

Erika Andersson

Erika Andersson

Förskollärare sedan 2014

Eva Moilanen

Eva Moilanen

Förskollärare sedan 1985

Eva Nigéus

Eva Nigéus

Förskollärare sedan 1975

Evelina Weibord

Evelina Weibord

Barnskötare sedan 2008 Föräldraledig

Kristina Sundin

Kristina Sundin

Barnskötare sedan 1979

Lars Lejon Stenlund

Lars Lejon Stenlund

Barnskötare sedan 2016

Linda Backman

Linda Backman

Barnskötare/ ateljerista Vikarierat sedan hösten 2017

Madelene Täljeblad

Madelene Täljeblad

Barnskötare sedan 2014

Malin Geyer

Malin Geyer

Förskollärare sedan 2008

Malin Nigéus

Malin Nigéus

Förskollärare sedan 1999

Sofia Joelsson

Sofia Joelsson

Vikarierat sedan 2016

Tobias Hansson

Tobias Hansson

Barnskötare sedan 2004

Lokalvård och kök
Angelica Johansson

Angelica Johansson

Arbetar i köket Föräldraledig

Annika Hansson

Annika Hansson

Lokalvårdare sedan 1994