Personalkooperativet Professorn

Förskolan Professorn är ett personalkooperativ som startades i augusti 2001. Vi som startade kooperativet kommer ursprungligen från ”gamla” Professorn, en kommunal förskola som drabbades av nedläggning år 2000. Vid nedläggningen av den förskolan uppkom tanken om att starta ett personalkooperativ. Vi fick löfte av kommunen att få starta i egen regi och så småningom även en lokal att bedriva verksamheten i.

Vi startade 2001 med 3 avdelningar och hösten 2006 utökade vi med ytterligare en avdelning. Våren 2016 öppnade vi dörrarna till ytterligare 8 avdelningar på vår nya förskola Professorn Campus på Glaciärgatan, Liljansberget.

Vi har en egen värdegrund och kunskapssyn som alla delar, arbetsklimat är öppet och med mycket humor. Tillsammans har vi metoder för att organisera och ständigt utveckla vår verksamhet. Arbetet präglas av en öppen och inbjudande atmosfär där barn, föräldrar och personal upplever verkliga möjligheter till påverkan. Tillsammans ska vi sträva mot de mål som anges i vårt främsta styrdokument, läroplan för förskolan, Lpfö-98/10.

Personalkooperativet drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att medlemmarna i föreningen äger och driver förskolan. Föreningen utser en styrelse som är ansvarig för verksamheten.
Förskolan Professorn Personalkooperativ

Personalkooperativet Professorn

Förskolan Professorn är ett personalkooperativ som startades i augusti 2001. Vi som startade kooperativet kommer ursprungligen från ”gamla” Professorn, en kommunal förskola som drabbades av nedläggning år 2000. Vid nedläggningen av den förskolan uppkom tanken om att starta ett personalkooperativ. Vi fick löfte av kommunen att få starta i egen regi och så småningom även en lokal att bedriva verksamheten i.

Vi startade 2001 med 3 avdelningar och hösten 2006 utökade vi med ytterligare en avdelning.

Vi har en egen värdegrund och kunskapssyn som alla delar, arbetsklimat är öppet och med mycket humor. Tillsammans har vi metoder för att organisera och ständigt utveckla vår verksamhet. Arbetet präglas av en öppen och inbjudande atmosfär där barn, föräldrar och personal upplever verkliga möjligheter till påverkan. Tillsammans ska vi sträva mot de mål som anges i vårt främsta styrdokument, läroplan för förskolan, Lpfö-98/10.

Personalkooperativet drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att medlemmarna i föreningen äger och driver förskolan. Föreningen utser en styrelse som är ansvarig för verksamheten.