Regnbågen frossar i färg

På Regnbågen har vi de senaste veckorna ägnat oss åt färgfrossa i ateljén. Vi vill erbjuda barnen många språk och uttryckssätt, däribland skapande förstås, och för att barnen ska bli förtrogna med material och tekniker ägnar vi tid åt att presentera och utforska detta i vår fina ateljé. Här målar barnen många tillsammans med flytande färg och med egna kroppen som verktyg.

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter”.
Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 98/11

IMG_0414IMG_0421

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *