Förskolan Professorn ligger i utkanten av Ålidhem i Umeå, med naturen inpå knuten. Vi har tillgång till en stor gård med pulkabacke och gott om grönområden. Professorn har 3 avdelningar som bedrivs utifrån åldersnära grupper. Detta för att bättre kunna anpassa aktiviteter och miljöer efter den åldersgrupp som är i lokalen. På så sätt fungerar miljön som den tredje pedagogen och skapar bästa möjliga förutsättningar för omsorg och lärande.

Våra öppettider är 06.30 – 18.30.

Bilder från vår fina utomhusmiljö!