Fristående förskolor kallas de förskolor som bedrivs av annan huvudman än kommunen. En del bedrivs i form av personalkooperativ, vilket innebär att de som arbetar på förskolan kan vara både personal och medlemmar. Föreningen utser en styrelse som är ansvarig för verksamheten.

Förskolan Professorn är ett personalkooperativ som startades i augusti 2001, detta genom att “gamla” Professorn, en kommunal förskola drabbades av nedläggning år 2000. Vi fick löfte av kommunen att få starta i egen regi och så småningom fick vi även en lokal att bedriva verksamheten i.

Så 2001 startade vi i gång med tre avdelningar och hösten 2006 utökade vi med ytterligare en avdelning. Våren 2016 öppnade vi dörrarna till ytterligare 8 avdelningar på vår nya förskola Professorn Campus på Glaciärgatan, Liljansberget. 2019 tog kommunen över och vi fortsatte att driva Professorn Ålidhem med 3 avdelningar.

Vi har en värdegrund och kunskapssyn som alla delar. Arbetsklimatet är öppet med mycket humor. Tillsammans har vi metoder för att organisera och utveckla vår verksamhet. Arbetet präglas av en öppen och inbjudande atmosfär där barn, föräldrar och personal ges möjligheter till påverkan. Tillsammans stävar vi mot de mål som anges i läroplan för förskolan, Lpfö-18.