Vi inspireras av den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia. Syftet med den pedagogiska inriktningen är att utveckla barnens förmåga att själva bestämma demokratisk. Pedagogerna ska helst inte ge färdiga svar på barnens frågor utan vara ett stöd när barnen själva funderar och försöker ta reda på svaren. Vi ser helt enkelt barnen som kompetenta och nyfikna individer. Pedagogiken utmärks av lyssnande, dokumentation och reflektion, samt av att se olikheter som en tillgång.

Vi arbetar Projektinriktat vilket innebär att vi målmedveten försöker skapa förutsättningar för barnen att lära sig nya saker och ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att lära.

Våra värdeord på förskolan är
Delaktighet
Demokrati
Trygghet
Lust & Glädje

Traditioner vi har på förskolan
Internationella barndagen
Höstljus (1000-tals lyktor)
Ljusfest
Rocka sockorna
Förskolans dag
Naturstigen
Skräpplockarveckan
Sommarfest

Vissa av dessa firar vi även tillsammans med er vårdnadshavare.